makershub
Makers'Hub_The Pavillion-5.jpg

PROJECT: The Pavillion

PAVILJONGEN på Torshov Transittmottak

Makers'Hub_The Pavillion-53.jpg

Under 2 intensive uker i juli (pluss mye forarbeid) ble garasjetaket på Torshov transittmottak transformert fra en søppeldynge* til et sosialt uterom. Prosjektet er bygget i dugnadsånd av frivillige; beboere, nybosatte flyktninger, engasjerte naboer og ildsjeler fra rundt om. Materialinnkjøp til paviljongen er sponset av TAG Arkitekter, RISS Interiørarkitekter og Sparebankstiftelsen. Takk til lokalbutikken til Nordsjö på Torshov for gode rabatter.

Hvorfor?

Konsekvensene av dårlig estetisk og teknisk standard er at det blir som et symbol på ekskludering og gruppens lave status i samfunnet. Selve asylsøkerprosessen og mottakssystemet fører i mange tilfeller til en forsterkning av følelsen av å være identitetsløs. Muligheter til å påvirke sine daglige omgivelser kan være et tiltak som kan motivere denne følelsen og kanskje fungere som en måte å gjenvinne kontroll over eget liv. Å legge omsorg i utformingen av omgivelsene kan forsterke et budskap om inkludering, toleranse og verdighet. Ved å knytte positive assosiasjoner til den fysiske utformingen av omgivelsene, forsterkes et signal om at beboerne har verdi og er akseptert. (Kilde: Bokvalitet i asylmottak - en veileder)

Prosjektet er et resultat av vår stedsanalyse og de ansattes ønske om en sosial møteplass som kan brukes til felles aktiviteter, der bl.a. møtet mellom beboere og naboer kan få være i fokus, eller rekreasjon. Utgangspunktet var å synliggjøre hvor viktig de fysiske bygde omgivelsene er for livskvaliteten til beboere i mottak. 

Vi utarbeidet et førsteutkast til takstrukturen, men det endelige designet ble bestemt sammen med de frivillige – fordi vi ønsker at beboerne i så stor grad som mulig skal få oppleve at de har myndighet til å påvirke sine egne omgivelser.

Vår metode baserer seg på å gi deltagerne mye ansvar. Vi mener at mestring er en nøkkelfaktor for identitetsskapende, da det å føle seg nyttig for andre bidrar til økt selvfølelse og kan dermed påvirke positivt inn på psyken. Til beboerne og de nybosatte flyktningene bistår vi med attest på deltagelse og stiller som referanse. Dette har vist seg å være svært nyttig, da gode referanser gir deg en klar fordel i arbeidsmarkedet. 

BYGGEPROSESSEN:

Maker'Hub_before-picture-of-the-garage
IMG_0625.JPG
Makers'Hub_The Pavillion-3.JPG
Makers'Hub_The Pavillion-4.jpg
Makers'Hub_The Pavillion-6.JPG